Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3463
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9187
  • Ten miesiąc: 58457
  • Wszystkie: 1106041

Unieważnienie postępowania

PO VII WB 261.11.2020                                                            

Kielce, dnia   9    listopada 2020 r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na „Świadczenie usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej

w Skarżysku - Kamiennej

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia
o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Skarżysku – Kamiennej”.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, gdyż postępowanie to zostało obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 6 listopada 2020 r. Komisja wyznaczona do otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzątania w budynku Prokuratury Rejonowej w Skarżysku Kamiennej” przeprowadziła czynność otwarcia sześciu ofert złożonych w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Po zakończeniu publicznego otwarcia ofert i wyjściu przedstawicieli wykonawców okazało się, że w posiadaniu zamawiającego jest jeszcze jedna oferta również złożona w terminie i miejscu określonym postanowieniami SIWZ. Oferta nie została otwarta ze względu na niedostarczenie jej do Komisji przez pracownika zamawiającego przyjmującego ofertę.

Ze względu na fakt, iż wada postępowania jest nieusuwalna i nie jest możliwe jej naprawienie, gdyż czynności otwarcia nie można powtórzyć, przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.