Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3518
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9242
  • Ten miesiąc: 58512
  • Wszystkie: 1106096

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.18.2017

 

Kielce, dnia 8 stycznia 2018 r.

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

W dniu 21 grudnia 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły na przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług przewozu zwłok dla prokuratur okręgu kieleckiego”.

Oznaczenie CPV: 98370000-7

Postępowanie przetargowe podzielone zostało na części:

  • Część 1 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratur Rejonowych w Kielcach
  • Część 2 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie
  • Część 3 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę w wysokości 196 713,60 brutto.

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający stwierdził:

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu ofert do realizacji zadania wybrano:

 

Część 3: ofertę nr 2 złożoną przez Zakład Pogrzebowy „Eden” ul. Długa 79, 27-400 Ostrowiec Św. – łączna kwota wykonania zadania 58 557,84 zł.

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Wstępny termin podpisania umowy wyznaczony zostaje na dzień 15 stycznia 2018 r. (art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp)

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy.