Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 3514
  • Wczoraj: 2048
  • Ten tydzień: 9238
  • Ten miesiąc: 58508
  • Wszystkie: 1106092

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PO VII WB 261.7.2019                                                       Kielce  26  czerwca 2019 r.    

 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1989 z późn. zm.)

 

 

W dniu 24 czerwca 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający dokonała otwarcia oferty, która wpłynęła na przetarg nieograniczony na Świadczenie usług przewozu zwłok dla prokuratur okręgu kieleckiego”.

 

Oznaczenie CPV: 98370000-7

 

Postępowanie przetargowe podzielone zostało na części:

Część 1 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej
w Straszowie

Część 2 - Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Końskich

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę w wysokości 60 912,00 zł brutto.

Część 1: 23 760,00 zł

Część 2: 37 152,00 zł

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1989 z późn. zm.
) Zamawiający stwierdził:

 

Po przejrzeniu i sprawdzeniu oferty do realizacji zadania wybrano:

 

Część 1: ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usług Pogrzebowych „SYJON” Sabina Wawryk, ul. Staszowska 8, 28-210 Bogoria – łączna kwota wykonania zadania 30 888,00 zł.

 

Złożono tylko jedną ofertę.

 

Ocena oferty:

cena - 60 pkt

termin płatności faktur – 20 pkt

czas dojazdu na miejsce zdarzenia w obrębie miasta  – 20 pkt

Łączna ocena: 100 pkt.

 

Wstępny termin podpisania umowy wyznaczony zostaje na dzień 4 lipca 2019 r. (art. 94 ust.2 pkt 1a)

 

  Zamawiający nie odrzucił oferty i nie wykluczył Wykonawcy.

 

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej.”

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający informuję, iż na podstawie art. 93 ust1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie przetargowe na część nr 2 Przewóz i przechowywanie zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Końskich.

Przyczyną unieważnienia postępowania jest fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie powyższego zadania.