Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 679
  • Wczoraj: 567
  • Ten tydzień: 1246
  • Ten miesiąc: 1246
  • Wszystkie: 412686

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
25 - 352 Kielce, ul. Mickiewicza nr 7
tel. (041) 364-99-45, fax (041) 364-99-94,

e – mail:  prokuratura@prokuratura.kielce.pl  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszono w BZP nr: 525936-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach jako Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK DLA POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO

 

 

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok dla potrzeb prokuratur okręgu kieleckiego. Wykaz prokuratur rejonowych dla których będą świadczone usługi:

a)      Prokuratura Rejonowa w Busku Zdroju

b)     Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie

c)      Prokuratura Rejonowa w Opatowie

d)     Prokuratura Rejonowa w Pińczowie (powiat pińczowski)

e)      Prokuratura Rejonowa w Pińczowie (powiat kazimierski)

f)      Prokuratura Rejonowa w Starachowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

98370000-7 – usługi pogrzebowe i inne

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Usługi realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
  2. Wykaz siedzib prokuratur oraz termin rozpoczęcia wykonywania umowy, dla których realizowane będą poszczególne zamówienia:

a)      Prokuratura Rejonowa w Busku Zdroju, ul. Kościuszki 5 – od dnia 01.05.2019 r.

b)      Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie, ul. Piłsudskiego 1 - od dnia 01.06.2019 r.

c)      Prokuratura Rejonowa w Opatowie, ul. 16 Stycznia 1 - od dnia 01.05.2019 r.

d)      Prokuratura Rejonowa w Pińczowie, ul. 1-go Maja 10 (powiat pińczowski) - od dnia 01.06.2019 r.

e)      Prokuratura Rejonowa w Pińczowie, ul. 1-go Maja 10 (powiat kazimierski) - od dnia 01.05.2019 r.

f)       Prokuratura Rejonowa w Starachowicach, ul. Leśna 33 - od dnia 01.05.2019 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia oraz zasad złożenia oferty znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej załącznikiem do ogłoszenia.