Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 2146
  • Wczoraj: 2550
  • Ten tydzień: 8653
  • Ten miesiąc: 48055
  • Wszystkie: 1478939

Sposób przyjmowania i załatwiana spraw

Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz. 177) oraz innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowanych przez niego czynności.

Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Kielcach można składać osobiście w biurze podawczym, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania od 7.00 do 13.30  oraz od 14.00 do 20.30  lub przesyłać na  adres : 25-352 Kielce ul. Mickiewicza 7.

Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Kielcach.

Ważna informacja

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa również ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Określa ona usługi regulujące między innymi zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych, które doświadczają trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, poprzez  min. korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłaniu faksów.
Dostęp do usług tłumacza języka migowego udostępniony będzie po utworzeniu rejestru tłumaczy przez wojewodę zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy.