Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 573
  • Wczoraj: 605
  • Ten tydzień: 1806
  • Ten miesiąc: 1806
  • Wszystkie: 558107

K O M U N I K A T

w sprawie II etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 1/2 etatu w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach.
Komisja kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze ½ etatu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku  o godz. 9.00 na sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.  

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu:
1.      Jarosiński Artur
2.      Ślusarczyk Grzegorz 

II etap konkursu będzie polegał na praktycznym sprawdzeniu umiejętności w formie pisemnego testu mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych
i uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury. Uczestnicy konkursu winni posiadać dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.                                                                                               
 Przewodniczący Komisji                                                                                              
 Dariusz Dryjas