Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 615
  • Wczoraj: 605
  • Ten tydzień: 1848
  • Ten miesiąc: 1848
  • Wszystkie: 558149

Konkurs na stanowisko urzędnika - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej

O G Ł O S Z E N I E

z dnia  15  marca 2017 roku
Prokurator Okręgowy w Kielcach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnika - stażysty w wymiarze 1 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej.  

1.      Nazwa i adres prokuratury przeprowadzającej konkurs: Prokuratura Okręgowa  w Kielcach, ul. Mickiewicza 7,  25-352 Kielce.
2.      Określenie wolnych stanowisk pracy: 1  etat.
3.      Praca w Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej.
4.      Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku: - wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sekretariacie, - prowadzenie urządzeń ewidencyjnych funkcjonujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, - sporządzanie projektów pism, - zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzonych w prokuraturze dokumentów, w tym pism procesowych.
5.   Wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.
6.    Wymagania konieczne: - nieposzlakowana opinia, - biegła obsługa komputera, - znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym, - umiejętność pracy w zespole, - kreatywność.
7.   Wymagania pożądane: - odporność na stres, - dyspozycyjność, - komunikatywność, - wysoka kultura osobista. 
8.   Wymagane dokumenty: - Curriculum Vitae i list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia lub kwalifikacje zawodowe, - oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, - oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
9.  Wymagane dokumenty należy składać  w  siedzibie Prokuratury Okręgowej  w Kielcach pok. 109,  ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce lub przesłać drogą pocztową   do dnia 11 kwietnia 2017 roku.
10.  Inne informacje: Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące terminów i miejsca kolejnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich zakwalifikowane oraz ostateczna lista z imieniem i nazwiskiem kandydata wytypowanego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.prokuratura.kielce.pl, podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul. Mickiewicza 7 i w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20. 
Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: 15 maja 2017 roku.                                                                                     

 PROKURATOR OKRĘGOWY
                                                                                          
  DARIUSZ DRYJAS