Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
 • Statystyka odwiedzin:
 • Dzisiaj: 45
 • Wczoraj: 645
 • Ten tydzień: 690
 • Ten miesiąc: 9802
 • Wszystkie: 582950

OGŁOSZENIE

PROKURATOR OKREGOWY W KIELCACH ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej
 

OGŁOSZENIE

PROKURATOR OKREGOWY W KIELCACH

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej

Ilość etatów: 1

Asystentem Prokuratora w Wydziale VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Kielcach może być osoba, która spełnia następujące wymogi:

 • 1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • 2) jest nieskazitelnego charakteru;
 • 3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 4) ukończyła 24 lata;
 • 5) ukończyła aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Od kandydata wymagane są następujące dokumenty:

 • 1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 • 2) kwestionariusz osobowy;
 • 3) życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 • 4) kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 • 5) oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej;
 • 6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • 7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 • 8) trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach przy ul. Mickiewicza 7, pokój 109 lub droga pocztową na adres Prokuratury w terminie do dnia 17 sierpnia 2012 roku.

Informacje dotyczące terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu wraz z listą kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej http://www.prokuratura.kielce.pl/ i zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7.

                                                                                     PROKURATOR OKRĘGOWY

      PAWEŁ SOKÓŁ