Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 79
  • Wczoraj: 236
  • Ten tydzień: 543
  • Ten miesiąc: 18561
  • Wszystkie: 709223
Środa 02.06.2021

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31/2021

w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 31/2021

 

Prokuratora Okręgowego w Kielcach 
z dnia     kwietnia 2021 roku

 

w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy

 

 

Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o Prokuraturze (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 66) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320.),

 

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

            Ustala się dzień 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy, za dzień 
1 maja 2021 roku przypadający w sobotę,  dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach oraz w rejonowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu kieleckiego.

 

 

§ 2

            O treści niniejszego  zarządzenia powiadamia się wszystkich pracowników zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach oraz podległych jej jednostkach prokuratur rejonowych.

§3

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania