Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 17
  • Wczoraj: 663
  • Ten tydzień: 3165
  • Ten miesiąc: 2045
  • Wszystkie: 430387
Piątek 19.06.2020

Zatrzymanie i zarzuty dla podejrzanej o stalking

Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach prowadzi śledztwo sygn. PR 1 Ds. 705.2020 przeciwko 32-letniej Annie B., podejrzanej o tzw. stalking, czyli uporczywe nękanie mieszkanki Kielc. Śledztwo wszczęto w 05.06.2020 r. po zawiadomieniu pokrzywdzonej.

 


 
Zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci przede wszystkim zeznań świadków i obszernej korespondencji (głównie elektronicznej) kierowanej do pokrzywdzonej, pozwoliły na ustalenie, że od 22.05.2020 r. przesyłanie przez Annę B. korespondencji przybrało postać uporczywego nękania, albowiem wbrew wyraźnej woli pokrzywdzonej zaczęła notorycznie wysyłać do niej szereg wiadomości zawierających pretensje pod jej adresem, jak również próbowała nawiązać z nią kontakt osobisty, a w tym celu odnalazła miejsce zamieszkania pokrzywdzonej oraz przyjechała do Kielc, czy wreszcie podrzuciła na jej podwórko list. Z uwagi na treść korespondencji i sposób działania,  tym zachowaniem wzbudziła u pokrzywdzonej uzasadnione poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszyła jej prywatność.

W dniu 05.06.2020 r. Anna B. została zatrzymana i doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach, gdzie usłyszała zarzut uporczywego nękania pokrzywdzonej w okresie od 22.05.2020 r. do 03.06.2020 r. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Anna B. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu, w wyjaśnieniach przedstawiła niezgodne z ustaleniami sprawy okoliczności, w tym co do relacji z pokrzywdzoną. Prokurator zastosował wówczas wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zakazem zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 15 metrów, a także zakaz opuszczania kraju.

Pomimo tego podejrzana nie zaprzestała przestępczych działań i w dalszym ciągu uporczywie nękała pokrzywdzoną nie stosując się także do orzeczonych wobec niej środków zapobiegawczych, tj. zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną. W dniu 11.06.2020 r. podejrzana została zatem ponownie zatrzymana, a prokurator w dniu 12.06.2020 r. skierował do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o jej tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Sąd jednak tego wniosku nie uwzględnił. W dniu dzisiejszym prokurator złożył zażalenie na tą decyzję, gdyż na obecnym etapie sprawy jedynie tymczasowe aresztowanie zabezpieczy prawidłowo dalszy tok śledztwa, a wolnościowe środki okazały się nieskuteczne, nie były w stanie powstrzymać podejrzanej przed kolejnymi przestępczymi działaniami i bezprawnym utrudnianiem prowadzonego postępowania. Podejrzanej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.