Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 17
  • Wczoraj: 465
  • Ten tydzień: 1551
  • Ten miesiąc: 3202
  • Wszystkie: 388511
Poniedziałek 16.03.2020

ZAWIADOMIENIE wszystkich osób w sprawie sygn. PO IX Ds.11.2019 z Prokuratury Okręgowej w Kielcach

Prokuratura Okręgowa w Kielcach – IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk zawiadamia, że postanowieniem prokuratora z 16 marca 2020 r. zawieszone zostało postępowanie przygotowawcze o sygnaturze PO IX Ds 11.2019.D
prowadzone w sprawie dokonanego w dacie bliżej nieustalonej, w okresie od 8 maja 2016 r. do najpóźniej 7 października 2018 r. oraz w miejscu bliżej nieustalonym, po uprzednim przełamaniu lub ominięciu elektronicznych zabezpieczeń i uzyskaniu w ten sposób nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego Urzędu Miasta i Gminy w Jędrzejowie zawierającego dane osobowe członków Obwodowych Komisji Wyborczych działających na terenie powiatu jędrzejowskiego w związku z mającymi miejsce 21 października 2014 r. wyborami samorządowymi oraz niedozwolonego przetworzenia tych danych poprzez zamieszczenie na stronie internetowej absta.pl dokumentu „Załącznik numer 1 do Uchwały Numer 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jędrzejowie
z dnia 21 października 2014 r.” zawierającego imiona i nazwiska 203 osób wchodzących  w skład 23 tych Obwodowych Komisji Wyborczych, zaś przypadku 194 tych osób  także ich numery PESEL i adresy zamieszkania i ujawnienie w ten sposób ich danych osobowych – t.j o przest. określone w art. 267 § 2 kk i w art. 107 ust.1 Ustawy  z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D. U. 2019. 1781 t.j) w zw. z art. 11 § 2 kk

Pouczenie: W terminie zawitym 7 dni od daty opublikowania nin. ogłoszenia pokrzywdzonym opisanym w/w czynem, przysługuje prawo zwrócenia się do tut. Prokuratury Okręgowej o doręczenie odpisu postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego. Na postanowienie to przysługuje zażalenie stronom (art. 22§2 kpk,
art. 459§2, 3 kpk,  art. 465§1, 2 kpk) do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.