Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 43
  • Wczoraj: 335
  • Ten tydzień: 43
  • Ten miesiąc: 13962
  • Wszystkie: 500284
Środa 08.01.2020

ZAWIADOMIENIE wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. PO IX Ds. 1.2017.D

Prokuratura Okręgowa w Kielcach – IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk zawiadamia, że postanowieniem prokuratora z 30 grudnia 2019 r. zawieszone zostało postępowanie przygotowawcze o sygnaturze PO IX DS.1. 2017.D prowadzone przeciwko:
- Pawłowi T., Marcie T., Elżbiecie T., Aleksandrze P., Dariuszowi C. podejrzanym o to, że w czasie od 1 września 2014 r. do 17 października 2016 r. w Kielcach działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności związanej z możliwością prowadzenia działalności handlowej w ramach firm min. Godan, Godar, Godart, Nano Technologie, Nanoo Technologie, Nako, Napko, Napo, Napors,  Napros,  Naporsed, Sandra Dystrybucja za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych, zamieszczania na nich ogłoszeń i ofert o sprzedaży artykułów, uzgadniania w ten sposób ceny, warunków dostawy, terminów płatności, a zatem dopuszczalnym w związku z tym zawieraniem w formie elektronicznej umów kupna-sprzedaży bez osobistego kontaktu z nabywcami jak też po wcześniejszym wpłaceniu przez nich należności za zakupione produkty, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw a nadto czyniąc sobie z popełnianych w ten sposób oszustw stałe źródło dochodu, doprowadzili 626 pokrzywdzonych (w przypadku Dariusza C. 480 pokrzywdzonych) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartych w ten sposób umów i swoich zobowiązań dostarczenia zamówionych artykułów oraz niewykonanie uzgodnionych zamówień pomimo dokonania przez nabywców wpłaty należności na wskazane w ogłoszeniach i ofertach numery kont tj. w przypadku  Pawła T., Marty T., Elżbiety T., Aleksandry P. o ciąg 626 przestępstw, z których każde wyczerpuje znamiona określone w art. 286§1 kk w zw. z art. 65§1 kk przy zastosowaniu art. 91§1 kk, zaś wobec Dariusza C. o ciąg 480 przestępstw z których każde wyczerpuje znamiona określone w art. 286§1 kk w zw. z art. 65§1 kk przy zastosowaniu art. 91§1 kk.

W terminie zawitym 7 dni od daty opublikowania nin. ogłoszenia pokrzywdzonym opisanym w/w czynem, przysługuje prawo zwrócenia się do tut. Prokuratury Okręgowej o doręczenie odpisu postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego. Na postanowienie to przysługuje zażalenie stronom (ar. 22§2 kpk, art. 459§2, 3 kpk,  art. 465§1, 2 kpk) do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.