Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 23
  • Wczoraj: 421
  • Ten tydzień: 444
  • Ten miesiąc: 16786
  • Wszystkie: 299427
Poniedziałek 30.09.2019

Zatrzymania w sprawie wyłudzeń kredytów na kwotę ponad 180.000 zł

Prokuratura Okręgowa w Kielcach wspólnie z Zarządem w Kielcach CBŚP prowadzi śledztwo o sygn. PO II Ds. 17.2017 dotyczące m.in. wyłudzeń kredytów dokonanych w 2013 r. przez członków zorganizowanej grupy przestępczej i osób współdziałających z nimi.

W toku śledztwa – w oparciu przede wszystkim o dokumentację bankową, zeznania świadków, wyjaśnienia jednego z członków tej grupy – ustalono, iż zorganizowana grupa przestępcza pomagała pozyskiwać kredyty osobom, które ich potrzebowały, a które z racji braku zdolności kredytowej nie mogły ich legalnie pozyskać. W ramach tej działalności członkowie grupy podrabiali dokumenty, w szczególności zaświadczenia o wysokości zarobków, a w tym celu założyli nawet firmę, która miała służyć do tego procederu, gdyż wystawiała zaświadczenia o zarobkach.  Poszczególne kredyty pozyskane zostały w kwotach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Łączna kwota wyłudzonych kredytów to 188.000 zł. Członkowie grupy za swoje nielegalne usługi pobierali od osób uzyskujących kredyty zwykle 30 % ich wartości. Cześć z tych kredytów nie została następnie spłacona.

Na polecenie prokuratora w dniach 24 i 25 września br. m.in. dokonano przeszukań i zatrzymania 8 osób, zarówno członków grupy, jak i osób pobierających opisane wyżej kredyty. Czynności te były realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Jedna z podejrzany osób została doprowadzona z zakładu karnego, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności. Zatrzymanym podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty związane z wyłudzeniem kredytów bankowych i posłużeniem się w tym celu podrobionymi dokumentami mającymi ułatwić uzyskanie kredytów. Część z nich przyznała się do zarzucanych im czynów i złożyła wyjaśnienia korespondujące z materiałem dowodowym, a część nie przyznała się do zarzucanych im czynów, a spośród nich niektórzy skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień, a inni składali wyjaśnienia, które jedynie częściowo są zgodne z dotychczasowymi ustaleniami.

Prokurator zastosował wobec 8 podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych (poza jedną osobą) i zakazy opuszczania kraju.

Warto podkreślić, iż to kolejna sprawa dotycząca członków tej grupy przestępczej, gdyż przeciwko jej członkom w 2016 r. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie skierowała już akt oskarżenia w związku z udziałem w tej grupie i m.in. za popełnianie przestępstw przeciwko mieniu. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karami do 12 lat pozbawienia wolności.