Pomniejsz tekstNormalny tekstPowiększ tekst
Włącz kontrast
Informacje dla osób niepełnosprawnych
  • Statystyka odwiedzin:
  • Dzisiaj: 182
  • Wczoraj: 475
  • Ten tydzień: 1715
  • Ten miesiąc: 10892
  • Wszystkie: 315362
Piątek 28.06.2019

Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Prokuratura Okręgowa w Kielcach zakończyła śledztwo o sygn. VI Ds. 14/11/Spc prowadzone w sprawie wyłudzania podatku VAT w następstwie przeprowadzania nierzetelnych transakcji wewnątrzunijnego obrotu asortymentem stalowym, w szczególności prętami żebrowanymi. Nieprawidłowości w tym zakresie wykryły dwa Urzędy Kontroli Skarbowej z Małopolski i Generalny Inspektor Informacji Finansowej. W dniu 27.06.2019 r. w sprawie tej skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Krakowie przeciwko 30 oskarżonym.

 

W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy w postaci przede wszystkim dokumentacji finansowo-księgowej, transportowej, przesłuchano blisko pół tysiąca świadków, pozyskano opinie biegłych z zakresu księgowości, informatyki, badań pisma ręcznego, a nadto szereg analiz przepływu środków na rachunkach bankowych. W sprawie koniecznym było wykonanie na szeroką skalę czasochłonnych, ale niezwykle istotnych i kluczowych dla sprawy czynności dowodowych poza granicami kraju. Większość z tych czynności wykonywano na ternie Unii Europejskiej, ale także na terenie Izraela, Ukrainy i Rosji. Uzyskano także z właściwych Urzędów Kontroli Skarbowej decyzje dotyczące wymiaru zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT dla poszczególnych podmiotów objętych śledztwem. Na postawie tak zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że na ternie Małopolski od stycznia 2008r. do grudnia 2010r. działała zorganizowana grupa zajmująca się popełnianiem przestępstw związanych przede wszystkim z wyłudzaniem VAT-u. Grupa wyłudziła łącznie blisko 19 mln złotych tytułem zwrotu podatku VAT.

Większość z podejrzanych usłyszała prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia konkretnych przestępstw, w tym karnoskarbowych, a także oszustw, podrabiania dokumentów i posłużenia się takimi dokumentami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę i posługiwania się nimi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Trzon grupy stanowili przedsiębiorcy prowadzący na terenie Małopolski działalność gospodarczą w zakresie obrotu stalą. Większość podejrzanych w toku przesłuchań nie przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, składali natomiast wyjaśnienia, z treści których wynikało, iż badane transakcje stanowiły rzetelny obrót towarem.

W toku śledztwa prokurator zabezpieczył, na poczet przyszłych kar o charakterze majątkowym, mienie podejrzanych o wartości ponad 22 mln złotych. Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.